Merħba fl-Uffiċċju
tal-Kummissarju għat-Tfal​

L-Uffiċċju jippromwovi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal li jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-provediment tas-servizzi neċessarji għat-tfal, kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-tfal.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ġie mwaqqaf skont it-termini hekk kif imniżżla fl-Att Dwar il-Kummissarju għat-Tfal tal-2003, sabiex jippromwovi il-benesseri tat-tfal u li jkun hemm konformità mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda Dwar id-Drittijiet tat-Tfal, hekk kif ratifikata minn Malta fis-26 ta’ Jannar tal-1990. Dan jgħodd ukoll għal kwalunkwe tip ta’ trattati internazzjonali, konvenzjonijiet u arranġamenti li għandhom x’jaqsmu mat-tfal, hekk kif inhuma jew kif jiġu ratifikati jew aċċettati minn Malta.

Ix-xogħol tal-Uffiċċju jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, li jassikura lit-tfal ikollhom dawk is-servizzi neċessarji għalihom, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom speċjalment f’temi li jolqtuhom direttament. L-Uffiċċju jaħdem billi jkun punt ta’ referenza li jsegwi b’reqqa is-sitwazzjoni soċjali u kulturali fejn jidħlu t-tfal, sabiex jgħin b’mod sostanzjali fil-ko-ordinazzjoni ta’ ħidma li hija neċessarja f’oqsma differenti sabiex din tkun iffukata primarjament fuq il-ħtigijiet tat-tfal.

children

Tfal u Żgħażagħ

female

AĦBARIJIET

open-book

PUBBLIKAZZJONIJIET

AĦBARIJIET

Midja soċjali

It-Tfal għandhom dritt li jinstemgħu. Ejja nisimgħuhom u verament nagħtu kas dak li qed jgħidulna!-----------------------------------------------------------------------------Children have a right to be heard! Let's listen to them and really understand what they are telling us!Familja I Servizzi u Benefiċċji Soċjali I Empowering Children's Participation in Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

Commissioner for Children, Malta
Commissioner for Children, Malta's cover photo ... See MoreSee Less
View on Facebook
Last November, on the occasion of World Children's Day and the Office's 20th Anniversary, a creative competition was launched. This competition aimed to empower and encourage all children between the ages of 5 and 16 to have their say and to voice their ideas, opinions and concerns regarding their rights in the form of a poem, short story or a picture. The Office has received over 200 entries and the winners will be announced at the end of March so watch this space!...#ChildParticipation #ChildrensRights #Creative ... See MoreSee Less
View on Facebook
It-Tfal għandhom dritt li jgħixu f’ambjent nadif u sigur. Għandhom ikunu mdawrin b’esperjenzi pożittivi anke meta jkunu online!-----------------------------------------------------------------------Children have a right to live in a safe and clean environment surrounded by positive experiences both online and offline!...#ChildrensRights #CleanEnvironemnt #Safe Familja I Servizzi u Benefiċċji Soċjali I Empowering Children's Participation in Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook
Today is World Obesity Day, a day which calls for a cross-sector response to the obesity crisis. We must work together to address child obesity. We must listen to Children and Young People for us to really understand their needs!...#Health #ChildrensRights ... See MoreSee Less
View on Facebook