Ftehim ta’ Koperazzjoni

Ftehim ta’ Koperazzjoni 9 ta' Frar 2023 Illum, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal iffirma Ftehim ta’ Koperazzjoni mad-Divizjoni tal-Gvern Lokali. Dan il-ftehim ġie ffirmat mis-Sinj. Antoinette Vassallo, Kummissarju għat-Tfal u s-Sinj. Joyce Dimech, Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, Arti u l-Gvern Lokali. Dan il-ftehim ġie ffirmat fil-presenza tal-Onorevoli Ministru tal-Familja,...