Numru ta’ tfal tal-primarja għadhom imċaħħda mill-edukazzjoni

Numru ta’ tfal tal-primarja għadhom imċaħħda mill-edukazzjoni 29 ta' Ottubru 2021 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jixtieq jesprimi d-diżappunt tiegħu li fit-tilwima industrjali li għada għaddejja bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-unjins tal-għalliema dwar in-nuqqas ta’ għalliema li nħoloq kaġun tal-miżuri ta’ ħarsien tas-saħħa pubblika mill-Covid-19 fl-iskejjel. Il-priċipju ta’ l-aqwa interessi tat-tfal twarrab...

Dritt għal Edukazzjoni

Dritt għal Edukazzjoni 14 ta' Ottubru 2021 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ikompli jemfasiżża l-pożizzjoni tiegħu dwar il-jedd li kull tifla u tifel għandu jkollu garanzija ta’ edukazzjoni ta’ kwalita anke fi żmien il-pandemija. L-istess bħalma huma u l-għalliema għandhom id-dritt għas-saħħa. L-edukazzjoni u s-sahha huma żewġ drittijiet fundamentali li għandna nipprovdu...

L-Att dwar l-Edukazzjoni

L-Att dwar l-Edukazzjoni 6 ta' Settembru 2021 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jilqa’ b’ sodisfazzjoni t-tħabbir li l-Att dwar l-Edukazzjoni emendat se jidħol fis-seħħ ix-xahar li ġej. L-Att emendat huwa pass importanti l-quddiem fl-implimentazzjoni tad-dritt fundamentali tat-tfal għall-edukazzjoni, hekk kif imfisser f’ Artikli 28 u 29 tal-Konvenzjoni talĠnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal.Fost...

Tfal mifruda minn ma’ ommhom

Tfal mifruda minn ma’ ommhom 3 ta' Awissu 2021 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jixtieq jemfasizza t-tħassib tiegħu, kif ġie mxandar diġa fuq il-midja soċjali, dwar dawk iż-żewġ ommijiet li ntbagħtu l-ħabs u li għandhom tfal żgħar ħafna. Artiklu 9 tal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tat-Tfal jgħid, b’mod ċar, li t-tfal m’għandhomx...