Filmat Ta’ Minuri li juri li qed juża arma tan-nar

Filmat Ta’ Minuri li juri li qed juża arma tan-nar 4 ta' Mejju 2021 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jixtieq jesprimi t-thassib tiegħu għall-ġrajja riċenti żvelata mill-filmat meħud u mtella’ onlajn mill-BirdLife Malta li juri minuri qed juża arma tan-nar f’ kuntest ta’ kaċċa. Dan huwa ksur ċar tal-Att dwar l-Armi li...

Ħtif ta’ Tifla

Ħtif ta’ Tifla 6 ta' Novembru 2020 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jinsab imħasseb dwar il-każ tat-tifla li qegħda taħt ordni ta’ ħarsien u li ttieħdet barra l-pajjiż b’mod illegali. L-Uffiċċju jifhem il-qsim il-qalb tal-foster parents u jħeġġeġ lill-awtoritajiet sabiex ikomplu jaħdmu bla heda ħalli flimkien mal-awtoritajiet Ewropej,  tinsab din it-tifla, jiġi...

L-Edukazzjoni obbligatorja, Dritt tat-Tfal

L-Edukazzjoni obbligatorja, Dritt tat-Tfal 9 ta' Settembru 2021 L-Uffiċċju ta-Kummissarju għat-Tfal jixtieq jenfasizza l-importanza li l-attendenza tat-tfal fl-iskejjel tibqa’ obbligatorja kif inhu stipulat bil-liġi sabiex id-dritt tat-tfal għal-edukazzjoni jkun garantit. Li nipproteġu lill-dawk it-tfal li huma meqjusin bħala vulnerabbli fejn jidħol il-COVID-19, huwa importanti u għaldaqstant huma dawn it-tfal biss...

Diportazzjoni tat-Tfal

Diportazzjoni tat-Tfal 8 ta' April 2021 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal juri dispjaċir u tħassib dwar dak li ġie rrappurtat illum fil-ġurnali lokali, it-Times of Malta,  li “Familji ġejjin minn pajjiżi terzi u li qegħdin fil-proċess ta’ l-appell mid-deċiżjoni ta’ Idendity Malta li uliedhom jiġu deportati, qegħdin jirċievu ittra minn Identity Malta,...