Merħba fl-Uffiċċju
tal-Kummissarju għat-Tfal​

L-Uffiċċju jippromwovi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal li jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-provediment tas-servizzi neċessarji għat-tfal, kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-tfal.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ġie mwaqqaf skont it-termini hekk kif imniżżla fl-Att Dwar il-Kummissarju għat-Tfal tal-2003, sabiex jippromwovi il-benesseri tat-tfal u li jkun hemm konformità mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda Dwar id-Drittijiet tat-Tfal, hekk kif ratifikata minn Malta fis-26 ta’ Jannar tal-1990. Dan jgħodd ukoll għal kwalunkwe tip ta’ trattati internazzjonali, konvenzjonijiet u arranġamenti li għandhom x’jaqsmu mat-tfal, hekk kif inhuma jew kif jiġu ratifikati jew aċċettati minn Malta.

Ix-xogħol tal-Uffiċċju jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, li jassikura lit-tfal ikollhom dawk is-servizzi neċessarji għalihom, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom speċjalment f’temi li jolqtuhom direttament. L-Uffiċċju jaħdem billi jkun punt ta’ referenza li jsegwi b’reqqa is-sitwazzjoni soċjali u kulturali fejn jidħlu t-tfal, sabiex jgħin b’mod sostanzjali fil-ko-ordinazzjoni ta’ ħidma li hija neċessarja f’oqsma differenti sabiex din tkun iffukata primarjament fuq il-ħtigijiet tat-tfal.

children

Tfal u Żgħażagħ

female

AĦBARIJIET

open-book

PUBBLIKAZZJONIJIET

AĦBARIJIET

Midja soċjali

Over the last three days we were part of the capacity building event carried out as part of the project Empowering Children's Participation in Malta being led by the Ministry for the Family and Children's Rights. We are privileged to work with Laura Lundy and Anne O'Donnell to better ensure meaningful child participation in policy making! ...#ChildrenHaveARightToParticipate #UNCRC ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Nawguraw lill-istudenti kollha li rritornaw jew ħa jirritornaw lura l-iskola din il-gimgħa! Ejjew naħdmu sabiex niżguraw lit-tfal kollha jkollhom ambjent ta’ tagħlim sigur u pjaċevoli. Irridu nagħtu l-għodda neċessarji lill-istudenti sabiex ikunu jistgħu jilħqu il-ħolm u l-potenzjal kollu tagħhom. Good luck to all the students who have returned or will be returning back to school this week! Let us strive to ensure that ALL children have a safe and friendly learning environment. We should empower children to follow their dreams and to reach their full potential. ..#Drittgħalledukazzjoni #Drittijiettattfal #RightToEducation #ChildrensRights ... See MoreSee Less
View on Facebook
𝘊𝘩𝘪𝘭𝘥𝘳𝘦𝘯 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘯 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘳𝘰𝘭𝘦, 𝘢𝘴 𝘳𝘪𝘨𝘩𝘵𝘴 𝘩𝘰𝘭𝘥𝘦𝘳𝘴, 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘚𝘶𝘴𝘵𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘎𝘰𝘢𝘭𝘴! 𝘊𝘩𝘪𝘭𝘥 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘴 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘪𝘤𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘶𝘤𝘤𝘦𝘴𝘴𝘧𝘶𝘭 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘢 𝘶𝘯𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢𝘭 𝘴𝘶𝘴𝘵𝘢𝘪𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘭𝘦𝘢𝘷𝘦𝘴 𝘯𝘰 𝘤𝘩𝘪𝘭𝘥 𝘣𝘦𝘩𝘪𝘯𝘥! ... See MoreSee Less
View on Facebook