Merħba fl-Uffiċċju
tal-Kummissarju għat-Tfal​

L-Uffiċċju jippromwovi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal li jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-provediment tas-servizzi neċessarji għat-tfal, kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-tfal.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ġie mwaqqaf skont it-termini hekk kif imniżżla fl-Att Dwar il-Kummissarju għat-Tfal tal-2003, sabiex jippromwovi il-benesseri tat-tfal u li jkun hemm konformità mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda Dwar id-Drittijiet tat-Tfal, hekk kif ratifikata minn Malta fis-26 ta’ Jannar tal-1990. Dan jgħodd ukoll għal kwalunkwe tip ta’ trattati internazzjonali, konvenzjonijiet u arranġamenti li għandhom x’jaqsmu mat-tfal, hekk kif inhuma jew kif jiġu ratifikati jew aċċettati minn Malta.

Ix-xogħol tal-Uffiċċju jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, li jassikura lit-tfal ikollhom dawk is-servizzi neċessarji għalihom, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom speċjalment f’temi li jolqtuhom direttament. L-Uffiċċju jaħdem billi jkun punt ta’ referenza li jsegwi b’reqqa is-sitwazzjoni soċjali u kulturali fejn jidħlu t-tfal, sabiex jgħin b’mod sostanzjali fil-ko-ordinazzjoni ta’ ħidma li hija neċessarja f’oqsma differenti sabiex din tkun iffukata primarjament fuq il-ħtigijiet tat-tfal.

children

Tfal u Żgħażagħ

female

AĦBARIJIET

open-book

PUBBLIKAZZJONIJIET

AĦBARIJIET

Midja soċjali

In light of yesterday’s horrific murder, the Office of the Commissioner for Children urges the relevant authorities to take necessary action to prevent such tragedies from happening again. The courts should immediately be provided with adequate resources to deal with such cases in a timely manner so as to limit the negative impact on children and their families. Increased efforts should be made to implement more effective preventive measures.----‐----------------‐‐---------------------------------------Fid-dawl tad-delitt li seħħ il-bieraħ, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal, jħeġġeġ l-awtoritajiet ikkonċernati biex jieħdu azzjoni immedjata biex ma jseħħux iktar traġedji bħal dawn. L-Qrati għandhom jingħataw riżorsi adekwati biex jinstemgħu dawn il-każijiet kemm jista’ ikun malajr sabiex jitnaqqas l-impatt negattiv fuq it-tfal u l-familji tagħhom. Għand u isir iktar sforz biex jiġu implementati miżuri ta’ prevenzjoni iktar effettivi. ... See MoreSee Less
View on Facebook
View on Facebook
Today is World Children's Day, we celebrate children's human rights. We should recognise the improvements made and also renew our commitment to strive, each day, to make sure that ALL children have access to their rights and are empowered to reach their full potential! #ChildrensRights #UNCRC #WCD2022 ... See MoreSee Less
View on Facebook
This morning the Commissioner for Children, Ms Antoinette Vassallo and the Hon. Dr Michael Falzon, Minister for Social Policy and Children's Rights launched a set of age-appropriate resources promoting Children's Rights. The event took place at Maria Regina College - Għargħur Primary. These resources are being disseminated amongst ALL children between the ages of 3 and 16 to commemorate World Children's Day. #ChildrensRights #UNCRC #WCD2022 ... See MoreSee Less
View on Facebook