Merħba fl-Uffiċċju
tal-Kummissarju għat-Tfal​

L-Uffiċċju jippromwovi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal li jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-provediment tas-servizzi neċessarji għat-tfal, kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-tfal.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ġie mwaqqaf skont it-termini hekk kif imniżżla fl-Att Dwar il-Kummissarju għat-Tfal tal-2003, sabiex jippromwovi il-benesseri tat-tfal u li jkun hemm konformità mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda Dwar id-Drittijiet tat-Tfal, hekk kif ratifikata minn Malta fis-26 ta’ Jannar tal-1990. Dan jgħodd ukoll għal kwalunkwe tip ta’ trattati internazzjonali, konvenzjonijiet u arranġamenti li għandhom x’jaqsmu mat-tfal, hekk kif inhuma jew kif jiġu ratifikati jew aċċettati minn Malta.

Ix-xogħol tal-Uffiċċju jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, li jassikura lit-tfal ikollhom dawk is-servizzi neċessarji għalihom, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom speċjalment f’temi li jolqtuhom direttament. L-Uffiċċju jaħdem billi jkun punt ta’ referenza li jsegwi b’reqqa is-sitwazzjoni soċjali u kulturali fejn jidħlu t-tfal, sabiex jgħin b’mod sostanzjali fil-ko-ordinazzjoni ta’ ħidma li hija neċessarja f’oqsma differenti sabiex din tkun iffukata primarjament fuq il-ħtigijiet tat-tfal.

children

Tfal u Żgħażagħ

female

AĦBARIJIET

open-book

PUBBLIKAZZJONIJIET

AĦBARIJIET

Midja soċjali

Happy Global Day of Parents 🌸❤️ ...
View on Facebook
Ġenitur perfett ma jeżistix; nistgħu inkunu biss ġenituri tajbin biżżejjed. Ġenituri li nibqhu miftuħa għat-tagħlim u li nibqgħu nuru imħabbitna lejn uliedna b'mod konsistenti kif ukoll nitolbu apoloġija u nirranġaw meta niżbaljaw.#BeTheParent ...
View on Facebook
Fondazzjoni Sebh would like to thank the new Children's Commissioner Ms. Antoinette Vassallo for her visit to Dar Fra Diego and Dar San Nikola. It was a pleasant afternoon whereby the children had the opportunity to meet her privately. We wish Ms. Vassallo all the best in her work. Commissioner for Children, Malta ...
View on Facebook
National Conference - Healthy Spaces, Co-creating Child Friendly Towns and Villages is underway. #healthyspaces #childrensrights #ChildParticipation ...
View on Facebook
Children need to feel safe and loved no matter what. Empathise, process and explore with your child about healthy ways to express their emotions 🥰#BeTheParent ...
View on Facebook