Merħba fl-Uffiċċju
tal-Kummissarju għat-Tfal​

L-Uffiċċju jippromwovi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal li jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-provediment tas-servizzi neċessarji għat-tfal, kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-tfal.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ġie mwaqqaf skont it-termini hekk kif imniżżla fl-Att Dwar il-Kummissarju għat-Tfal tal-2003, sabiex jippromwovi il-benesseri tat-tfal u li jkun hemm konformità mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda Dwar id-Drittijiet tat-Tfal, hekk kif ratifikata minn Malta fis-26 ta’ Jannar tal-1990. Dan jgħodd ukoll għal kwalunkwe tip ta’ trattati internazzjonali, konvenzjonijiet u arranġamenti li għandhom x’jaqsmu mat-tfal, hekk kif inhuma jew kif jiġu ratifikati jew aċċettati minn Malta.

Ix-xogħol tal-Uffiċċju jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, li jassikura lit-tfal ikollhom dawk is-servizzi neċessarji għalihom, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom speċjalment f’temi li jolqtuhom direttament. L-Uffiċċju jaħdem billi jkun punt ta’ referenza li jsegwi b’reqqa is-sitwazzjoni soċjali u kulturali fejn jidħlu t-tfal, sabiex jgħin b’mod sostanzjali fil-ko-ordinazzjoni ta’ ħidma li hija neċessarja f’oqsma differenti sabiex din tkun iffukata primarjament fuq il-ħtigijiet tat-tfal.

children

Tfal u Żgħażagħ

female

AĦBARIJIET

open-book

PUBBLIKAZZJONIJIET

AĦBARIJIET

Midja soċjali

Children have an important role, as rights holders, in the implementation of the Sustainable Goals! Child participation is critical for the successful implementation of a universal sustainable development that leaves no child behind! ...
View on Facebook
Urgent action needs to be taken to address climate change, children are one of the largest groups affected by climate change! Our young advisors have put forward a number of recommendations on Climate Action:1. Children’s right to participation should be guaranteed by providing spaces for children to share their opinions and ideas regarding climate change. 2. All children should have access to information regarding the issue of climate change. 3. Formal Education should actively incorporate sustainable development. 4. Legislation regarding climate change should be implemented and the necessary structures should be put in place to protect resources in order to safeguard the future of young people.5. The issue of fake news and disinformation needs to be addressed through media literacy and the development of critical thinking skills. ...
View on Facebook
All towns and Villages should be inclusive, safe, resilient and sustainable. The Office of the Commissioner for Children launched a research study entitled ‘Healthy Spaces: Co-creating Child-friendly Towns and Villages’ earlier on this year. The study focused on: safety and security; recreational, play and social spaces for children and young people; spaces where nature and the outdoor environment can be enjoyed, cleanliness, inclusive spaces, and the voice and participation of children in the community. #ChidrensRights #ChildParticipation ...
View on Facebook
Quality education is the foundation of a child’s development! All children have the right to receive a good education, and an equity approach is essential to address the gaps in access to quality education. Good luck to all students for the upcoming new scholastic year, let us empower children to follow their dreams and reach their full potential! ...
View on Facebook
Ensuring healthy lives and promoting well-being at all ages is essential to sustainable development. It is the right of ALL children to have access to high-quality healthcare. #ChildrensRights #Health ...
View on Facebook