Merħba fl-Uffiċċju
tal-Kummissarju għat-Tfal​

L-Uffiċċju jippromwovi l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda dwar id-Drittijiet tat-Tfal li jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-provediment tas-servizzi neċessarji għat-tfal, kif ukoll il-parteċipazzjoni tat-tfal.

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal

L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ġie mwaqqaf skont it-termini hekk kif imniżżla fl-Att Dwar il-Kummissarju għat-Tfal tal-2003, sabiex jippromwovi il-benesseri tat-tfal u li jkun hemm konformità mal-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda Dwar id-Drittijiet tat-Tfal, hekk kif ratifikata minn Malta fis-26 ta’ Jannar tal-1990. Dan jgħodd ukoll għal kwalunkwe tip ta’ trattati internazzjonali, konvenzjonijiet u arranġamenti li għandhom x’jaqsmu mat-tfal, hekk kif inhuma jew kif jiġu ratifikati jew aċċettati minn Malta.

Ix-xogħol tal-Uffiċċju jiffoka fuq: il-protezzjoni tat-tfal, il-promozzjoni tad-drittijiet tat-tfal, li jassikura lit-tfal ikollhom dawk is-servizzi neċessarji għalihom, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom speċjalment f’temi li jolqtuhom direttament. L-Uffiċċju jaħdem billi jkun punt ta’ referenza li jsegwi b’reqqa is-sitwazzjoni soċjali u kulturali fejn jidħlu t-tfal, sabiex jgħin b’mod sostanzjali fil-ko-ordinazzjoni ta’ ħidma li hija neċessarja f’oqsma differenti sabiex din tkun iffukata primarjament fuq il-ħtigijiet tat-tfal.

children

Tfal u Żgħażagħ

female

AĦBARIJIET

open-book

PUBBLIKAZZJONIJIET

AĦBARIJIET

Midja soċjali

Beware of energy drinks! They can increase your heart rate, disrupt sleep, and cause health problems. Prioritise your well-being with healthier choices. Your health is important, so make informed choices to protect it! 🚫🥤💙HPDPSaħħa l ... See MoreSee Less
View on Facebook
Empowering Children's Participation in Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook
All Children have the right to have a good life and to be supported by adults so as to develop and to reach their full potential. Children have a Right to quality education and to form healthy relationships with those around them including family and friends! The Office of the Commissioner for Children is committed to ensure that children are aware of their rights and how their rights are guaranteed through the implementation of the National Children’s Policy Framework 2024 – 2030!...#ChildrenRights #ChildrensPolicy Familja I Servizzi u Benefiċċji Soċjali I Empowering Children's Participation in Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook
It-Tfal kollha għandhom id-dritt li jgħixu ħajja tajba u li jkollhom l-għajnuna mill-adulti sabiex jiżviluppaw u jilħqu l-potenzjal tagħhom. It-tfal għandhom dritt għall-edukazzjoni ta’ kwalità kif ukoll biex jiffurmaw relazzjonijiet pożittivi kemm mal-familja kif ukoll mal-ħbieb! L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jaħdem bi sħiħ sabiex jassigura lit-tfal ikunu jafu x’inhuma d-drittijiet tagħhom u kif qed jiġu implimentati permezz tal- Qafas ta’ Politika Ghat-Tfal 2024-2030!..,#Drittijiet #Tfal Familja I Servizzi u Benefiċċji Soċjali I Empowering Children's Participation in Malta ... See MoreSee Less
View on Facebook