Nisimgħu lit-Tfal u l-Familji tagħhom

Nisimgħu lit-Tfal u l-Familji tagħhom 21 ta' Lulju 2023 Il-Ġimgħa li għaddiet il-Kumitat dwar it-Trobbija Posittiva u t-Tisħiħ tal-Familja organizzat attività b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal bil-għan li tismà lit-tfal u l-familji. Din l-attività ikkrejat pjattaforma għat-tfal u l-familji sabiex ikunu jistgħu jaqsmu esperjenzi u idejat dwar it-trobbija tat-tfal u sabiex...

ENYA 2023

ENYA 2023 6 ta' Lulju 2023 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal ospita l-forum tan-Netwerk Ewropew ta’ Konsulenti Żgħażagħ (ENYA). ENYA għandha l-għan li tiżgura parteċipazzjoni effettiva u ta’ valur fi ħdan in-Netwerk Ewropew tal-Ombudspersons għat-Tfal (ENOC). L-Uffiċċju huwa l-Ko-ordinatur Ġenerali tal-ENYA għas-sena 2023 u ilu jsostni Istituzzjonijiet għad-Drittijiet tat-Tfal oħra minn pajjiżi...

Gender Boss

Gender Boss 30 ta' Marzu 2023 Fir-rigward tal-allegat intimidazzjoni li setgħat saret fuq it-tfal li attendew għal produzzjoni teatrali mtellgħa minn ŻiguŻajg, ‘Gender Boss’, l-Uffċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jixtieq jikkjarifika xi punti dwar dak li deher fl-istampa fejn jirrigwarda allegat intmidazzjoni tat-tfal. L-Uffiċċju gie mitlub minn ADPD biex jinvestiga dawn l-allegazzjonijiet...

Ftehim ta’ Koperazzjoni

Ftehim ta’ Koperazzjoni 9 ta' Frar 2023 Illum, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal iffirma Ftehim ta’ Koperazzjoni mad-Divizjoni tal-Gvern Lokali. Dan il-ftehim ġie ffirmat mis-Sinj. Antoinette Vassallo, Kummissarju għat-Tfal u s-Sinj. Joyce Dimech, Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, Arti u l-Gvern Lokali. Dan il-ftehim ġie ffirmat fil-presenza tal-Onorevoli Ministru tal-Familja,...