Jum Dinji tat-Tfal 2023

Jum Dinji tat-Tfal 2023 20 ta' Novembru 2023 Fl-20 ta’ Novembru jiġi mfakkar il-Jum Dinji tat-Tfal, ġurnata ddedikata lit-tfal kollha. F’dan il-jum, niċċelebraw il-kisbiet li saru sabiex jiġi assikurat lit-tfal kollha jkollhom aċċess għad-drittijiet tagħhom kif ukoll sabiex tibqa ssir pressjoni favur dawk it-tfal lid-drittijiet tagħhom għadhom mhumiex garantiti.Din is-sena...

Jum Dinji għall-Prevenzjoni u l-Fejqan mill-Esplojtazzjoni, Abbuż u l-Vjolenza Sesswali fuq it-Tfal

Jum Dinji għall-Prevenzjoni u l-Fejqan mill-Esplojtazzjoni, Abbuż u l-Vjolenza Sesswali fuq it-Tfal 18 ta' Novembru 2023 It-18 ta’ Novembru hija ġurnata assoċjata mal-protezzjoni tat-tfal minn kull forma ta abbuż u esplojtazzjoni sesswali.  It-tfal kollha għandhom id-dritt li jgħixu ħielsa minn abbuż ta’ dan it-tip li jista’ jħalli effetti dejjiema.  Fl-2015,...

Il-Jum Dinji għas-Saħħa Mentali 2023

Il-Jum Dinji għas-Saħħa Mentali 2023 6 ta' Ottubru 2023 ‘L-imħuħ tagħna, Id-Drittijiet tagħna’ hija t-tema tal-Jum Dinji għas-Saħħa Mentali ta’ din is-sena. Is-saħħa mentali huwa dritt universali tal-bniedem u anke tat-tfal.  Kulħadd għandu dritt għall-ogħla livell possibili tas-saħħa mentali. Dan jinkludi li tkun protett minn riskji lejn is-saħħa mentali, id-dritt...

Rights 4U 2023

Rights 4U 2023 29 ta' Awwissu 2023 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal għal darboħra organizza il-live-in annwali bl-isem ta’ Rights 4U, wara waqfien ta’ tlett snin minħabba l-COVID-19. Dan il-live-in ġie organizzat bħala parti mill-Inizjattiva ta’ BeSmartOnline!* bil-għan li titqajjem kuxjenza dwar id-Drittijiet tat-Tfal fil-qasam tal-ambjent diġitali. Dan il-live-in, sar fuq medda...