Ċentri Urbani u Rħula Maħsubin għat-Tfal

Ċentri Urbani u Rħula Maħsubin għat-Tfal 1 ta' Diċembru 2021 Illum, il-Kummissarju għat-Tfal, is-Sa Pauline Miceli, nediet l-Studju ta’ Riċerka dwar Ċentri Urbani u Rħula Maħsubin biex jitgawdew mit-Tfal ukoll. Din l-inizjattiva hija kollaborazzjoni konġunta bejn iċ-Ċentru għar-Reżiljenza u s-Saħħa Soċjo-Emozzjonali fi ħdan l-Università ta’ Malta, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal u...

Il-Jum Dinji tat-Tfal 2021

Il-Jum Dinji tat-Tfal 2021 20 ta' Novembru 2021 Fl-20 ta’ Novembru, ġie ċċelebrat Il-Jum Dinji tat-Tfal, jum iddedikat lit-tfal kollha. F’ dan il-jum, iċċelebrajna bosta kisbiet li saru biex ikun żgurat lit-tfal ikollhom aċċess għad-drittijiet tagħhom. Madankollu, għandna nkomplu bil-ħidma tagħna li naqbżu għal dawk it-tfal li d-drittijiet tagħhom mhumiex...

Jum Ewropew dwar il-Protezzjoni tat-Tfal minn Sfruttament u Abbuż Sesswali

Jum Ewropew dwar il-Protezzjoni tat-Tfal minn Sfruttament u Abbuż Sesswali 18 ta' Novembru 2021 Mill-2015, il-Kunsill tal-Ewropa ddikkjarat it-18 ta’ Novembru bħala l-Jum Ewropew dwar il-Protezzjoni tat-Tfal minn Sfruttament u Abbuż Sesswali. It-tfal kollha għandhom id-dritt li jgħixu ħajja ħielsa minn dan l-abbuż, li jista’ jkollu effetti dejjiema fuqhom.  ...

Numru ta’ tfal tal-primarja għadhom imċaħħda mill-edukazzjoni

Numru ta’ tfal tal-primarja għadhom imċaħħda mill-edukazzjoni 29 ta' Ottubru 2021 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jixtieq jesprimi d-diżappunt tiegħu li fit-tilwima industrjali li għada għaddejja bejn il-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-unjins tal-għalliema dwar in-nuqqas ta’ għalliema li nħoloq kaġun tal-miżuri ta’ ħarsien tas-saħħa pubblika mill-Covid-19 fl-iskejjel. Il-priċipju ta’ l-aqwa interessi tat-tfal twarrab...