Nisimgħu lit-Tfal u l-Familji tagħhom

Nisimgħu lit-Tfal u l-Familji tagħhom 21 ta' Lulju 2023 Il-Ġimgħa li għaddiet il-Kumitat dwar it-Trobbija Posittiva u t-Tisħiħ tal-Familja organizzat attività b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal bil-għan li tismà lit-tfal u l-familji. Din l-attività ikkrejat pjattaforma għat-tfal u l-familji sabiex ikunu jistgħu jaqsmu esperjenzi u idejat dwar it-trobbija tat-tfal u sabiex...

Ftehim ta’ Koperazzjoni

Ftehim ta’ Koperazzjoni 9 ta' Frar 2023 Illum, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal iffirma Ftehim ta’ Koperazzjoni mad-Divizjoni tal-Gvern Lokali. Dan il-ftehim ġie ffirmat mis-Sinj. Antoinette Vassallo, Kummissarju għat-Tfal u s-Sinj. Joyce Dimech, Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, Arti u l-Gvern Lokali. Dan il-ftehim ġie ffirmat fil-presenza tal-Onorevoli Ministru tal-Familja,...

Jum Dinji għall-Internet Aktar Sigur

Jum Dinji għall-Internet Aktar Sigur 2 ta' Frar 2023 Is-7 ta’ Frar jimmarka il-Jum Dinji għall-Internet aktar Sigur – jum iċċelebrat ġo l’fuq minn 150 pajjiż. Bħal fis-snin li għaddew, it-tema għal din il-ġurnata importanti hija Flimkien għall-Internet Aħjar. Hija għajta għall-partijiet ikkonċernati, sabiex jingħaqdu u jieħdu azzjoni sabiex ikun...

Esibizzjonijiet tal-Kaċċa

Esibizzjonijiet dwar il-Kaċċa fl-iSkejjel 27 ta' Jannar 2023 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal huwa mħasseb dwar il-possibilta’ li jsiru esibizzjonijiet dwar il-kaċċa fl-iskejjel. Dawn it-tip ta’ esibizzjonijiet jistgħu, involontarjament, jippromwovu l-użu tal-armi fost it-tfal. L-Uffiċċju japprezza l-fatt li l-kaċċa hija passatemp leġġittima imma din għandha tkun aċċessibbli biss għall-adulti. Il-Ġenturi għandhom kull...