Ftehim ta’ Koperazzjoni

Ftehim ta’ Koperazzjoni 9 ta' Frar 2023 Illum, l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal iffirma Ftehim ta’ Koperazzjoni mad-Divizjoni tal-Gvern Lokali. Dan il-ftehim ġie ffirmat mis-Sinj. Antoinette Vassallo, Kummissarju għat-Tfal u s-Sinj. Joyce Dimech, Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali, Arti u l-Gvern Lokali. Dan il-ftehim ġie ffirmat fil-presenza tal-Onorevoli Ministru tal-Familja,...

Jum Dinji għall-Internet Aktar Sigur

Jum Dinji għall-Internet Aktar Sigur 2 ta' Frar 2023 Is-7 ta’ Frar jimmarka il-Jum Dinji għall-Internet aktar Sigur – jum iċċelebrat ġo l’fuq minn 150 pajjiż. Bħal fis-snin li għaddew, it-tema għal din il-ġurnata importanti hija Flimkien għall-Internet Aħjar. Hija għajta għall-partijiet ikkonċernati, sabiex jingħaqdu u jieħdu azzjoni sabiex ikun...

Esibizzjonijiet tal-Kaċċa

Esibizzjonijiet dwar il-Kaċċa fl-iSkejjel 27 ta' Jannar 2023 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal huwa mħasseb dwar il-possibilta’ li jsiru esibizzjonijiet dwar il-kaċċa fl-iskejjel. Dawn it-tip ta’ esibizzjonijiet jistgħu, involontarjament, jippromwovu l-użu tal-armi fost it-tfal. L-Uffiċċju japprezza l-fatt li l-kaċċa hija passatemp leġġittima imma din għandha tkun aċċessibbli biss għall-adulti. Il-Ġenturi għandhom kull...

Spazji għat-Tfal

Spazji għat-Tfal 23 ta' Jannar 2023 L-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal jikkundanna l-inċident li seħħ fi tmiem il-ġimgħa fejn weġġgħu grupp ta’ żgħażagħ li kienu qegħdin il-Belt. L-Uffiċċju jkompli jisħaq li t-tfal u ż-żgħażagħ għandhom dritt li jiddevertu b’mod sikur. Għandhom ilkollhom aċċess għal postijiet adattati sabiex ikunu jistgħu jissoċjaliżżaw u jiżviluppaw....